Ξ

  Search by
  ETH   $
  Loading...
  Loading...
   Gas: 
  Loading...
            Epoch / Slot :
  Loading...
         活跃验证者 :
  Loading...
         Join Us

  DEFI


  MakerDAO 又回到了“原点”:实现完全去中心化

  Maker 基金会 CEO 宣布在接下来几个月内解散基金会

  Rune Christensen

  2021-07-28

  理解自动做市商#1:价格冲击

  AMM模式下如何缓冲价格冲击?

  Hasu

  2021-07-07

  一文回顾以太坊 DeFi 协议的历史

  本文通过 gas 消耗量等数据回顾 DeFi 协议的历史

  Ling Young Loon

  2021-07-04

  UNI 应该成为一种预言机代币

  Vitalik 提议 UNI 成为预言机代币,实现治理最小化

  Vitalik Buterin

  2021-05-14

  ETH:互联网债券

  将Eth2 Staking看做一种去中心化经济的债券,本文介绍了Web3.0上的数字工作协议。

  Collin Myers & Mara Schmiedt

  2020-11-18

  Ethereum Community Network
  以太坊社区网络
  0xaf30B0285Bb41bdB...4a533874901E4943522
  Gitcoin Grants
  Gitcoin捐赠            加入我们
  蜀ICP备2021001286号
  Ethereum Community Network
  以太坊社区网络
  0xaf30B0285Bb41bdBB732E4a533874901E4943522
  Gitcoin Grants
  Gitcoin捐赠
  蜀ICP备2021001286号