Ξ

  Search by
  ETH   $
  Loading...
  Loading...
   Gas: 
  Loading...
            Epoch / Slot :
  Loading...
         活跃验证者 :
  Loading...
         Join Us

  ETH 2.0


  Eth2 进展更新 (截至2021/7/30)

  EIP-3675 使得合并 (The Merge) 在以太坊治理过程中形式化下来

  Ben Edgington

  2021-08-02

  合并后的以太坊重组

  本文深入浅出地解释重组,并说明为何以太坊 2.0 合并后能更有力防御重组。

  Georgios Konstantopoulos

  2021-07-23

  Eth2进展更新 (截至2021/7/16)

  伦敦升级在即;有序推进 Eth1 和 Eth2 合并

  Ben Edgington

  2021-07-19

  数据可用性检查

  开发者 Dankrad 19年对数据可用性较为入门的文章

  Dankrad Feist

  2021-07-12

  Eth2进展更新 (截至2021/7/2)

  是否应该弃用 Eth2? Altair 升级预计 8 月在信标链部署

  Ben Edgington

  2021-07-05

  Ethereum Community Network
  以太坊社区网络
  0xaf30B0285Bb41bdB...4a533874901E4943522
  Gitcoin Grants
  Gitcoin捐赠            加入我们
  蜀ICP备2021001286号
  Ethereum Community Network
  以太坊社区网络
  0xaf30B0285Bb41bdBB732E4a533874901E4943522
  Gitcoin Grants
  Gitcoin捐赠
  蜀ICP备2021001286号