Ξ

  Search by
  ETH  $
  Loading...
  Loading...
   Gas: 
  Loading...
           Epoch / Slot :
  Loading...
         活跃验证者 :
  Loading...
         Join Us

  ETH 2.0


  Eth2 进展更新 (截至2021/6/5)

  信标链平稳运行超过六个月;Eth2合并工作的路线和进展

  Ben Edgington

  2021-06-07

  Eth2进展更新 (截至2021/5/22)

  Nocturne 测试网的成功表明“合并”在技术上是可行的

  Ben Edgington

  2021-05-25

  能源密集型的以太坊,拜!

  合并后,以太坊使用的能源将减少至少99.95%

  Carl Beekhuizen

  2021-05-21

  Vitalik:从技术角度揭秘“分片”的优势

  分片是以太坊实现可扩展性未来的关键

  Vitalik Buterin

  2021-05-19

  Eth2进展更新(截至2021/5/8)

  首个合并后开发者测试网 Steklo 短暂运行;Altair 升级草拟了计划时间表

  Ben Edgington

  2021-05-12

  Ethereum Community Network
  以太坊社区网络
  0xaf30B0285Bb41bdB...4a533874901E4943522
  Gitcoin Grants
  Gitcoin捐赠            加入我们
  蜀ICP备2021001286号
  Ethereum Community Network
  以太坊社区网络
  0xaf30B0285Bb41bdBB732E4a533874901E4943522
  Gitcoin Grants
  Gitcoin捐赠
  蜀ICP备2021001286号